Loading.....


Potonulo groblje by Goran Tribuson OnlinePotonulo groblje

Potonulo groblje

 • Title: Potonulo groblje
 • Author:
 • Rating:
 • ISBN : 9788631302182
 • Format : Paperback
 • Language : Croatian
 • Page :


Nakon izlaska iz zatvora, junak ovoga romana, Ivan Hum odlu uje se vratiti u svoj rodni grad, mjesto koje gotovo da i ne poznaje Traumati ni nestanak oca i smrt majke te njegov boravak u ustanovama za preodgoj i zatvoru stvorit e od njega osamljenu i neobi nu osobu A potraga za pro lo u pokrenut e niz neobi nih doga aja koji e mnogo puta grani iti sa stvarno u


Author Goran Tribuson

Diplomirao je i magistrirao filmolgija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Kratke pri e po inje objavljivati po etkom 1970 ih godina 20 stolje a u prvom valu tzv fantasti ara Zavjera kartografa i Pra ka smrt , da bi se postupno opredijelio za anrovsku prozu Kritika je odmah uo ila Tribusona kao najtipi nijeg predstavnika hrvatskih borgesovaca koji prvi me u brojnima u toj struji posti e pun
Potonulo groblje Reviews (9)

 • Kre imir Nemec ovaj roman navodi kao primjer hrvatskog horor romana ina e ekstremno zazirem od horor anra, nikad do sad nisam itao horor knji evnost, a jedini horor koji sam u ivotu pogledao je Paranormal activity 2, nakon kojeg sam dobrih 10 tak dana spavao s upaljenim svjetlima Stoga je ovo i itav [..]

 • [..]

 • Priril no zgodan roman, nevelik obimom, ali izuzetno atmosferi an Jedan od retkih primera uspele horor proze u regionalnoj knji evnosti Dodu e, postoje i horor potencijal je tek zagreban Imaju i u vidu obim, uvod je preop iran, zavr nica zbrzana Bez obzira na zamerke, veoma mi je prijao i cenim Trib [..]

 • Mozaik knjigaZagreb, 2002.Jezik je kvalitetan, no nije na nekoj zna ajnoj razini U biti kvalitetan koliko mo e biti kvalitetan kada je prosje an Tribuson je majstor jezika, sjajno tka tekst u razli itim irovima, time itatelj o ekuje i vi e od Tribusona Atmosferi nost je gdjegdje ostvarena u znaku go [..]

 • 4.5 5 [..]

 • Next Reviews ↠


Books Related with Potonulo groblje by Goran Tribuson


downloadbooks.site is in no way intended to support illegal activity. We uses Search API to find the overview of books over the internet, but we don't host any files. All document files are the property of their respective owners, please respect the publisher and the author for their copyrighted creations. If you find documents that should not be here please report them. Read our DMCA Policies and Disclaimer for more details.